DARE TO BE DIFFERENT
Ngày tạo: 19/01/2021 9:09:23 SA

Bạn đã bao giờ chỉnh sửa lại một mô hình nhiều lần nhưng nó vẫn không cập nhật đúng mong muốn của mình? Hoặc mỗi lần cập nhật lại mô hình lại ra một kết quả khác nhau? Nếu như vậy, rất có thể mô hình của bạn đang tham chiếu theo dạng vòng tròn.

Tham chiếu vòng tròn xảy ra khi các kích thước hoặc quan hệ trong một Part tham chiếu đến Part thứ hai và Part thứ hai này lại tham chiếu về Part đầu tiên. Vấn đề này có thể xảy ra khi sử dụng phương pháp “Top Down Modelling” - có nghĩa là các Part được thiết kế bằng cách sử dụng hình dạng của các Part khác, để đảm bảo sự cập nhật trên mô hình tự động.

Tính năng kiểm tra tham chiếu vòng tròn trong SOLIDWORKS 2021

Nhưng phương pháp Top Down không phải là vấn đề - trên thực tế, phương pháp Top Down là một cách tuyệt vời khi sử dụng SOLIDWORKS và đây là phương pháp tốt nhất khi sử dụng một Part để tham chiếu cho những Part khác, một phương pháp được gọi là “Skeleton Modeling”. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không sử dụng một Part để tham chiếu cho tất cả các Part khác? Điều gì sẽ xảy ra nếu một số Part có các tham chiếu vòng tròn này?

Trong phần mềm SOLIDWORKS 2021, hiện có một quy trình kiểm tra nhanh chóng và dễ dàng để xem liệu mô hình của bạn có tham chiếu vòng tròn hay không. Trước đây, bạn cần hiểu rõ về các tham chiếu trong mô hình của mình và cần kiểm tra tham chiếu bên ngoài cho từng Part để xem có Part nào tham chiếu ngược lại đến đối tượng đầu tiên hay không. Bây giờ SOLIDWORKS thực hiện điều đó cho chúng ta.

Trong file Assembly, chỉ cần đi tới thẻ Command Manager, nhấp vào tab Evaluate, sau đó nhấp vào Performance Evaluation. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Menu thả xuống và đi tới Tools > Evaluate > Performance Evaluation.

Tính năng kiểm tra tham chiếu vòng tròn trong SOLIDWORKS 2021

Bạn sẽ tìm thấy nhiều công cụ hữu ích trong công cụ Performance Evaluation:

  • Open Performance
  • Display Performance
  • Rebuild Performance
  • Settings Performance
  • Statistics

Trong bài viết này, tác giả thiết kế một chiếc hộp rất đơn giản có nắp đậy phía trên. Hộp được thiết kế bằng cách vẽ một hình chữ nhật trên mặt phẳng Top, sau đó Extruded Boss và Shell. Tác giả đưa nó vào một bản lắp ráp và tạo một New Part trong trong file Assembly này và đặc tên nó là Box Lid. Nắp hộp được thiết kế bằng cách Convert các cạnh trên của hộp, vì vậy nếu kích thước hộp thay đổi, nắp cũng cập nhật và luôn vừa với hộp.

Tính năng kiểm tra tham chiếu vòng tròn trong SOLIDWORKS 2021

Sau đó, tác giả sẽ tạo một lỗ trên nắp và một khối trụ nhô ra từ hộp hướng lên và xuyên qua lỗ. Vì vậy, bằng cách sử dụng Top Down Modelling, nắp hộp được chỉnh sửa và thêm một lỗ, sau đó  tạo một khối trụ bên trong hộp. Lưu ý rằng cả hai đều có tham chiếu bên ngoài (biểu tượng “->” bên cạnh mỗi Part). Mặc dù chúng ta có các tham chiếu đến chi tiết hộp và tham chiếu ngược lại từ hộp đến nắp, chúng không ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu bạn phải kiểm tra các tham chiếu vòng tròn, công cụ Performance Evaluation sẽ cho bạn biết là không có.

Tính năng kiểm tra tham chiếu vòng tròn trong SOLIDWORKS 2021

Nhưng nếu hai tham chiếu buộc các kết quả khác nhau trong mô hình thì điều đó sẽ thay đổi mọi thứ. Ví dụ: nếu bạn chỉnh sửa mặt phẳng phác thảo cho lỗ thay thế bằng một mặt trên hộp, và chỉnh sửa mặt phẳng phác thảo cho lệnh đùn bằng cách thay thế bằng mặt trên của nắp. Khi liên tục nhấn nút Rebuild, kết quả thay thế của các tham chiếu sẽ tạo ra các kết quả khác nhau. Xem video bên dưới.
 


Chúng ta nhấn rebuild và nhận được một kết quả, sau đó nhấn xây dựng lại một lần nữa và nhận được kết quả khác. Như mong đợi, chúng ta sẽ có một tham chiếu vòng tròn. Mở công cụ Performance Evaluation để xác nhận.

Tính năng kiểm tra tham chiếu vòng tròn trong SOLIDWORKS 2021

Sau đó, bạn có thể nhấp vào “Show These Files” để xem chính xác các Feature và Face trong tệp có các tham chiếu vòng tròn đó. Đây rõ ràng là một ví dụ rất đơn giản chỉ có hai Part.

TÍNH NĂNG KIỂM TRA THAM CHIẾU VÒNG TRÒN SOLIDWORKS 2021

Hãy tưởng tượng một file lắp ráp lớn với hàng nghìn Part, hàng trăm Sub-assembly, nhiều nghìn Mates, kích thước và tham chiếu. Mỗi người có một phong cách thiết kế khác nhau và sẽ rất khó theo dõi các vấn đề khi chúng phát sinh. SOLIDWORKS 2021 giúp việc theo dõi các tham chiếu vòng tròn dễ dàng hơn rất nhiều.
0977 682 137
UseCASE Zalo Official Account