DARE TO BE DIFFERENT
Ngày tạo: 02/04/2020 7:00:00 SA

Một trong những tính năng được cải tiến mạnh mẽ trong SOLIDWORKS PDM 2020 là công cụ tìm kiếm nhanh. Công cụ này mang đến cho người dùng trải nghiệm tìm kiếm tuyệt vời giống như Google, cho phép đưa ra nhiều yêu cầu tìm kiếm, bạn sẽ có được kết quả chính xác với những gì bạn mong muốn. Đây là một công cụ cực kỳ mạnh mẽ và hữu ích, nhưng cần phải được thiết lập một vài điểm nhỏ mới có thể sử dụng được. Trong bài viết này, tôi gửi đến bạn cách thiết lập và sử dụng thanh tìm kiếm nhanh để có thể sử dụng hết tính năng của công cụ tìm kiếm mạnh mẽ trong SOLIDWORKS PDM 2020.

Các thiết lập

Để bắt đầu thiết lập, quản trị viên hệ thống PDM phải tạo một danh sách các biến trong danh mục tìm kiếm Lists > Quick Search Variable Lists. Các danh sách khác nhau có thể được lập và gán từng cho Users hoặc Groups. Bạn có thể tạo tối đa 5 biến tìm kiếm khác nhau cho mỗi danh sách. Thanh tìm kiếm nhanh sẽ tự động xuất hiện phía trên thư mục mà không cần thiết phải vào mục Favorites để thực hiện thao tác tìm kiếm này.

Hướng dẫn tìm kiếm nhanh trong SOLIDWORKS PDM 2020

Hướng dẫn tìm kiếm nhanh trong SOLIDWORKS PDM 2020

Cách thực hiện chức năng tìm kiếm nhanh

Bạn có thể nhập cùng một lúc nhiều nội dung tìm kiếm vào ô tìm kiếm của thư mục, bằng cách này bạn có thể thu hẹp kết quả ngay lập tức. Tuy nhiên, một lưu ý ít người biết đến là bạn cần phải nhập thêm dấu hai chấm ở phía trước nội dung tìm kiếm để hệ thống có thể dễ dàng tìm kiếm dữ liệu đáp ứng tất cả yêu cầu mà bạn đưa ra. Nếu không có dấu hai chấm phía trước nội dung tìm kiếm, hệ thống sẽ chỉ cho ra kết quả dữ liệu phù hợp với một điều kiện đưa ra và không tiếp tục tìm kiếm dữ liệu dựa theo nhưng điều kiện còn lại. Vì vậy, khi sử dụng tìm kiếm nhanh trong PDM, hãy luôn nhập dấu hai chấm phía trước nội dung tìm kiếm để nó hoạt động tốt giống như Google.
Các hàm được sử dụng trong tìm kiếm như AND, OR, NOT phải được in hoa hoặc sử dụng ký tự tương ứng. Các từ không in hoa được coi là điều kiện tìm kiếm, các hàm tiềm kiếm bao gồm:

  • AND hoặc &: Cho phép tìm kiếm đồng thời nhiều điều kiện kết hợp. Thêm từ AND hoặc ký tự & giữa các điều kiện bạn muốn tìm kiếm khi muốn tìm kiếm cùng lúc nhiều điều kiện, hoặc có thể sử dụng khoảng trắng giữa các điều kiện khi nhập vào ô tìm kiếm. Nếu điều kiện tìm kiếm là một cụm từ có khoảng trắng trong đó, hãy đặt cụm từ đó vào trong dấu ngoặc kép ().
  • OR hoặc |: Cho phép tìm kiếm dựa theo một trong các điều kiện đưa ra. Nếu bạn muốn trong kết quả tìm kiếm xuất hiện một trong các điều kiện nào đó, bạn có thể thêm từ OR hoặc biểu tượng | trước nội dung nhập trong ô tìm kiếm.
  • NOT hoặc !: Cho ra kết quả tìm kiếm không chứa dữ liệu trùng với các điều kiện đưa ra. Nếu bạn muốn trong kết quả tìm kiếm không xuất hiện dữ liệu trùng với điều kiện nào đó, bạn có thể thêm từ NOT hoặc biểu tượng ! trước nội dung nhập trong ô tìm kiếm dữ liệu.

 

Ví Dụ Folder mẫu chứa nhiều loại tệp trong thư mục dự án:

 

Hướng dẫn tìm kiếm nhanh trong SOLIDWORKS PDM 2020

  • Bạn có thể xem cách danh sách theo dạng thả xuống trong hộp tìm kiếm nhanh của phần mềm SOLIDWORKS PDM 2020, cho phép điều chỉnh trường yêu thích sẽ được đưa vào tìm kiếm.

Hướng dẫn tìm kiếm nhanh trong SOLIDWORKS PDM 2020

  • Ví dụ tôi muốn thực hiện một lượt tìm kiếm đơn giản là tìm trong tất cả các tập tin bản vẽ liên quan đến chi tiết hoặc bản lắp ráp có tên là “Rod”. Đây là một cách nhanh chóng để nhập nội dung vào ô tìm kiếm:

Hướng dẫn tìm kiếm nhanh trong SOLIDWORKS PDM 2020

Khi thực hiện tìm kiếm với nhiều yêu cầu đầu vào, bạn không cần phải sử dụng một từ hoặc ký hiệu nào, vì một khoảng trắng giữa các từ khi nhập vào ô tìm kiếm được hiểu là tìm kiếm với những yêu cầu này. Bạn có thể xem kết quả ngay bên dưới.

Hướng dẫn tìm kiếm nhanh trong SOLIDWORKS PDM 2020

  • Bây giờ chúng ta hãy thay đổi nội dung nhập để cho ra kết quả tìm kiếm không xuất hiện đối tượng là file bản vẽ:

Hướng dẫn tìm kiếm nhanh trong SOLIDWORKS PDM 2020

  • Bạn có thể sử dụng từ NOT hoặc ký tự ! trước nội dung tìm kiếm.

Hướng dẫn tìm kiếm nhanh trong SOLIDWORKS PDM 2020

  • Lưu ý viết hoa các hàm khi nhập nội dung tìm kiếm trong SOLIDWORKS PDM 2020, nếu không chúng sẽ được hiểu là điều kiện tìm kiếm. Trong ví dụ bên dưới, bạn có thể thấy kết quả tìm kiếm trả về không có dữ liệu có tên “rod”, “not”, “Drawing”.

Hướng dẫn tìm kiếm nhanh trong SOLIDWORKS PDM 2020

  • Cũng giống như mọi quy tắc chung, luôn luôn bao gồm dấu hai chấm ở đầu điều kiện tìm kiếm. Tuy nhiên, trong ví dụ này tôi không dùng dầu hai chấm ở phía trước điều kiện tìm kiếm, nên hệ thống sẽ không sử dụng hàm NOT. Kết quả trả về như bên dưới bởi vì file tên “rod” được tìm thấy trong lượt tìm kiếm đầu tiên và hàm NOT không được sử dụng, nên hệ thống sẽ hiển thị tất cả những dữ liệu có tên “rod”.

Hướng dẫn tìm kiếm nhanh trong SOLIDWORKS PDM 2020

  • Nếu bạn đang sử dụng SOLIDWORKS PDM 2020 hãy trải nghiệm công cụ tìm kiếm nhanh. Bạn sẽ hoàn thành nhanh chóng thực hiện tìm kiếm nội dung tệp trên nhiều loại dữ liệu và xác định vị trí tài liệu một cách nhanh chóng, dễ dàng.

Nguồn: SOLIDWORKS

 


0977 682 137
UseCASE Zalo Official Account