DARE TO BE DIFFERENT
Ngày tạo: 27/04/2020 7:00:00 SA

Một trong những truyền thống lâu đời tại sự kiện 3DEXPERIENCE World do hãng Dassault Systemes tổ chức hàng năm là phần TECHNOLOGY PREVIEW, đây là nội dung để hãng giới thiệu một số tính năng mới dự kiến sẽ ra mắt trong phiên bản tiếp theo. Đối với sự kiện 3DEXPERIENCE World 2020, hãng đã gửi đến người dùng một số tính năng mới dự kiến sẽ ra mắt trong phiên bản SOLIDWORKS 2021, nhằm ghi nhận những đánh giá từ người dùng về tính ứng dụng và hiệu quả của chúng. Hãng sẽ tiếp tục nghiên cứu và phát triển những tính năng này, đồng thời cũng bổ sung một số tính năng khác khi ra mắt phiên bản mới vào cuối năm. Trong bài viết này, tôi sẽ liệt kê một số tính năng mà hãng đã giới thiệu trong sự kiện 3DEXPERIENCE World 2020, cùng xem nội dung bên dưới để biết đó là những tính năng nào nhé.

SHEET METAL CURVED EDGE FLANGE

Lệnh Edge Flange trong Sheet Metal sẽ thực hiện được trên các cạnh tiếp tuyến. Các cạnh tiếp tuyến làm tham chiếu cho lệnh Edge Flange có thể được tạo ra từ các lệnh Edge Flange, Swept, hoặc Edge Flange.

Tin solidworks 2021

SILHOUETTE DEFEATURE

Chức năng này sẽ được mở rộng để có thể lưu lại như một cấu hình dạng Derived Configuration ngay trong bản lắp đó.

Tin solidworks 2021

USER EXPERIENCE

Thẻ Appearances trong SOLIDWORKS 2021 sẽ chứa bộ màu sắc từ một ứng dụng khác, cho phép người dùng chọn màu sắc bên ngoài ngay trong Thẻ Appearances của phần mềm SOLIDWORKS. Sau khi chọn màu sắc, bảng Appearance Properties sẽ xuất hiện các thuộc tính màu sắc và mô hình được cập nhật ngay lập tức.
 

Tin solidworks 2021

SIMULATION

Kết quả phân tích chính xác hơn khi sử dụng lưới phù hợp tại những vị trí chi tiết liên kết cứng.

Tin solidworks 2021


Cải tiến các biên dạng lưới cong giúp chia lưới nhanh hơn nhưng vẫn đảm bảo kết quả chính xác.

Tin solidworks 2021

 

DRAWING – DETAILING MODE

Các cải tiến đối với Detailing Mode cho phép tạo, chỉnh sửa nhanh các kích thước trong bản vẽ. Detail, Break Crop Views có thể được tạo, chỉnh sửa, di chuyển, thêm kích thước và chú thích. Cuối cùng, Hole Callout có thể áp dụng cho cả lỗ được tạo bằng lệnh Hole WizardExtruded cut.

Tin solidworks 2021


0977 682 137
UseCASE Zalo Official Account