DARE TO BE DIFFERENT
Ngày tạo: 03/03/2021 10:46:39 SA

Ở phần 1, chúng ta đã tìm hiểu các vấn đề thường gặp phải trong BOM, Ballons khi sử dụng bản quyền SOLIDWORKS và cách giải quyết chúng nhưng không phải là tất cả. Trong bài viết này, chúng ta hãy tiếp tục với các điểm còn gúc mắc với tính năng này nhé!

Kích thước balloons trong SOLIDWORKS

Trong SOLIDWORKS, bạn có nhiều tùy chọn trình bày bản vẽ của mình. Một trong số này là kích thước của Balloons.

Ở hình ảnh bên dưới, bạn có thể thấy một ví dụ về Balloons có kích thước rất lớn. 

Sau giải pháp về BOM và Balloons trong SOLIDWORKS - Phần 2

Bạn có thể cài đặt lại hiển thị này trong Document Properties và lưu chúng lại thành Template. Vào Tools-> Options-> Document Properties -> Annotations-> Balloons. 

Sau giải pháp về BOM và Balloons trong SOLIDWORKS - Phần 2 

Bạn có thể thay đổi kích thước và hình dạng của Balloons cho cả dạng đơn và xếp chồng. Khi bạn đã lựa chọn được kích thước và hình dạng mong muốn, hãy nhấn OK và lưu nó thành Template. Tuy nhiên các Balloons đã tạo trước đó bạn cần phải thay đổi chúng theo cách thủ công. 

Nhấp vào từng Balloons hoặc chọn nhiều Balloons và thay đổi chúng trong Settings. 

Sau giải pháp về BOM và Balloons trong SOLIDWORKS - Phần 2 

Hiển thị dấu hoa thị (*) Thay vì số  

Khi thêm một Balloon trên bản vẽ, đôi khi có thể xảy ra trường hợp thay vì hiển thị số thứ tự, bạn nhận được dấu hoa thị (*)

 Sau giải pháp về BOM và Balloons trong SOLIDWORKS - Phần 2

Nếu bạn đã tạo một BOM tham chiếu với cấu hình nhưng trong cấu hình đó lạ thiếu một Part, bạn có thể gặp lỗi sau: 

Sau giải pháp về BOM và Balloons trong SOLIDWORKS - Phần 2 

Trong ví dụ dưới đây, tôi đã tạo một cấu hình "The train", kết quả là một dấu hoa thị xuất hiện tại Balloon. 

Sau giải pháp về BOM và Balloons trong SOLIDWORKS - Phần 2 

Đây là một lắp ráp đơn giản nên tương đối dễ dàng để xác định lỗi.

Một lý do khác cho dấu hoa thị, có thể là Part (hoặc subassembly) đang chọn option“Exclude from BOM”.

Để tìm hiểu xem đây có phải là vấn đề hay không, hãy chuyển đến file lắp ráp của bạn, nhấp chuột trái vào Part hoặc Subassembly và chọn Properties. 

Sau giải pháp về BOM và Balloons trong SOLIDWORKS - Phần 2

Ở đây bạn có tùy chọn " Exclude from the bill of materials ". 

Sau giải pháp về BOM và Balloons trong SOLIDWORKS - Phần 2 

Nếu lựa chọn Option này, bạn sẽ thấy dấu hoa thị cũng như Part hoặc subassembly sẽ bị thiếu trong bảng kê vật tư. 

Balloons không dính vào Part 

Sau giải pháp về BOM và Balloons trong SOLIDWORKS - Phần 2

Đây là lỗi xảy ra nếu bạn sử dụng chế độ Perspective trong bản vẽ. 

Sau giải pháp về BOM và Balloons trong SOLIDWORKS - Phần 2

Tạo một hướng nhìn mới và tắt chế độ Perspective để giải quyết vấn đề này. 

Để làm được điều này, hãy chọn chế độ xem tùy chỉnh và đảm bảo rằng tắ chế độ Perspective. 

Sau giải pháp về BOM và Balloons trong SOLIDWORKS - Phần 2 

Bây giờ lưu dưới dạng một hướng nhìn mới, bằng cách nhấn dấu cách và chọn biểu tượng New view. 

Sau giải pháp về BOM và Balloons trong SOLIDWORKS - Phần 2

Chọn hướng nhìn đã tạo để hiển thị trong bản vẽ.

Sau giải pháp về BOM và Balloons trong SOLIDWORKS - Phần 2
0977 682 137
UseCASE Zalo Official Account