DARE TO BE DIFFERENT
Ngày tạo: 18/12/2020 9:27:49 SA

Tin vui về các khả năng mới trên nền tảng 3DEXPERIENCE với việc bổ sung Ordered Geometric Sets (OGS), bạn có thể đã nhận thấy đây là sản phẩm mới trong bản phát hành FD01 năm 2021x. Nhưng nó chưa thật sự hữu dụng, sau đó với việc phát hành FD02 2021x, công cụ có khả năng tạo nhiều OGS và đó là lúc chúng trở nên thật sự thú vị.
 
Ordered Geometric Sets trong 3D Sculptor

Bạn tự hỏi chúng đặc biệt như thế nào?

Một điều tuyệt vời mà bạn có thể làm là group nhiều thứ lại với nhau, chẳng hạn như bản phác thảo bố cục và hình ảnh, bạn có thể dễ dàng ẩn và hiện chúng. Cả trong thanh thuộc tính và trong môi trường modeling.
Ngoài ra, khi bạn có một sản phẩm vật lý nhiều chi tiết, bạn có thể chèn từng phần thân vào OGS mới hoặc hiện có chỉ bằng cách nhấp chuột phải ở phần đó.
 
Ordered Geometric Sets trong 3D Sculptor
Ordered Geometric Sets trong 3D Sculptor
 
Chúng giống như một thư mục thuộc tính hoặc một thư mục chi tiết solid trong SOLIDWORKS, đúng không? Điều này không hoàn toàn đúng, chúng đại loại như vậy, nhưng chúng còn làm được nhiều hơn thế. Tính năng quá đặc biệt bởi vì chúng tồn tại bên ngoài giới hạn của không gian và thời gian! Đại loại chúng tồn tại bên ngoài giới hạn của lịch sử đối tượng. Dưới đây là một ví dụ, đây là giá đỡ bút cảm ứng Wacom được in 3D khoảng một năm trước bằng cách sử dụng 3D Sculptor và 3D Creator trên nền tảng 3DEXPERIENCE.
 
Ordered Geometric Sets trong 3D Sculptor

Để tạo ra nó, tác giả đã bắt đầu với một chi tiết…
Ordered Geometric Sets trong 3D Sculptor

Sau đó, tác giả tạo chi tiết thứ hai bao quanh nó…
Ordered Geometric Sets trong 3D Sculptor

Sau đó, tác giả tạo ra một cặp đôi tuần hoàn…
Ordered Geometric Sets trong 3D Sculptor

Và cuối cùng sản phẩm là một mẫu hình tròn và một số fillets và chamfers.
Có thể thực hiện điều này mà không cần nhiều OGS không? Chắc chắn rồi. Nhưng vấn đề sẽ thường gặp phải là nếu muốn sửa đổi phân mục đầu tiên, bạn không thể xem phân mục thứ hai vì nó chưa tồn tại trong lịch sử đối tượng địa lý.
 
Ordered Geometric Sets trong 3D Sculptor
Ordered Geometric Sets trong 3D Sculptor

Nhưng nếu bạn tạo OGS cho mỗi body, bạn có thể nhìn thấy tất cả chúng mọi lúc, cho dù vẫn đang làm việc chỉ trong một sản phẩm vật lý (không phải lắp ráp) và quá trình tạo ra cái này trước cái kia.
 
Ordered Geometric Sets trong 3D Sculptor
Ordered Geometric Sets trong 3D Sculptor

Ngoài ra, phiên bản mới FD03 2021x, có thể làm cho từng OGS trở nên trong suốt, điều này có thể khá tiện dụng.
 
Ordered Geometric Sets trong 3D Sculptor

Chức năng này hoạt động trong tất cả các ứng dụng tạo mô hình của danh mục 3DEXPERIENCE Works, có thể nó đặc biệt quan trọng đối với người dùng 3D Sculptor vì tần suất bạn có thể làm việc với nhiều tổ hợp kết hợp với nhau. Và tất nhiên, khi nói đến việc tạo một mô hình tổng thể sau đó được chia thành nhiều thành phần, bạn sẽ nhớ đến Ordered Geometric Sets trong 3D Sculptor trên nền tảng 3DEXPERIENCE.

0977 682 137
UseCASE Zalo Official Account