DARE TO BE DIFFERENT
Ngày tạo: 30/09/2020 9:00:00 SA

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu nhiều công cụ hơn nữa để bạn đọc có trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng SOLIDWORKS.

Điểm nổi bật đầu tiên được đề cấp đến là tạo thư mục trong thanh Feature Manager Design Tree (được giới thiệu vào năm 2016). tính năng này nâng cao trải nghiệm người dùng và làm việc thuận tiện hơn trong khi thiết kế. Chỉ cần tạo một thư mục mới hoặc kéo và thả các đối tượng thiết kế mà bạn muốn, chúng sẽ được nhóm lại, do đó giảm chiều dài của thanh Feature Manager Design Tree và sắp xếp các thành phần thiết kế có tổ chức.

Những điểm nổi bật của giao diện SOLIDWORKS

Những điểm nổi bật của giao diện SOLIDWORKS


Tiếp theo, SOLIDWORKS tiếp tục bổ sung các tính năng về tốc độ duy chuyển, giờ đây ngoài việc tạo thư mục trong thanh Feature Manager Design Tree, chúng ta có thể có “COLOR CODED FOLDERS (được giới thiệu trong phiên bản 2018). Cải tiến này giúp chỉ ra các đối tượng đang ở chế độ Hide hoặc Suppressed trong các thư mục tham chiếu của chế độ Top-Level Assembly.

Những điểm nổi bật của giao diện SOLIDWORKS

Những điểm nổi bật của giao diện SOLIDWORKS


Điểm thứ ba, chúng ta sẽ tập trung vào giải pháp Assembly Mates. Nhìn chung, SOLIDWORKS 2017 gặp khó khăn trong việc ràng buộc giữa các bề mặt bị ẩn. Từ năm 2018 trở đi, vấn đề này đã bị loại bỏ, SOLIDWORKS đẩy nhanh giải pháp cho phép chúng ta ẩn bề mặt tạm thời bằng cách sử dụng phím ALT trong khi chọn bề mặt ẩn để mate. 

Nếu bạn muốn mate đầu đối với bề mặt bên dưới body surface, thay vì xoay toàn bộ mô hình để chọn bề mặt bên trong, chỉ cần nhấn phím ALT để chọn bề mặt ẩn và mate với body surface một cách dễ dàng.

Những điểm nổi bật của giao diện SOLIDWORKS

Những điểm nổi bật của giao diện SOLIDWORKS


Cuối cùng là một công cụ trong SOLIDWORKS Breadcrumbs. Thông thường, người dùng chọn có các công cụ lựa chọn phổ biến tại pop up hiện lên ngay con trỏ chuột. Công cụ Breadcrumb này giúp người dùng xem những gì họ cần dễ dàng hơn.

Những điểm nổi bật của giao diện SOLIDWORKS

Những điểm nổi bật của giao diện SOLIDWORKS


Nhìn chung, giao diện người dùng SOLIDWORKS trực quan, dễ sử dụng, giúp cho người dùng tương tác với thiết kế một cách nhanh chóng và dễ dàng. Chúng tôi khuyên người dùng nên sử dụng kết hợp với các công cụ trên để luôn làm việc hiệu quả hơn. 


0977 682 137
UseCASE Zalo Official Account