DARE TO BE DIFFERENT
Ngày tạo: 22/08/2020 10:00:00 SA

Thêm sức mạnh bằng sự hợp tác, chia sẻ dữ liệu trên nền tảng 3DEXPERIENCE vào danh mục giải pháp của SOLIDWORKS giúp thúc đẩy đổi mới phát triển sản phẩm.

Nền tảng 3DEXPERIENCE dựa trên đám mây giúp kết hợp tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp vào một nền tảng duy nhất, cho phép bạn tăng cường hợp tác, cải thiện công việc và tăng tốc độ đổi mới sản phẩm.

Collaborative Business Innovator cung cấp cho bạn các ứng dụng giúp kết nối giữa các nhân viên, nhà cung cấp, đối tác và khách hàng. Giải pháp này cho phép các nhóm tạo bảng điều khiển và không gian làm việc, cũng như tổng hợp và chia sẻ dữ liệu. Có thể truy cập ở một vị trí tập trung, giúp mang dữ liệu tiếp cận người sử dụng nhanh hơn, thúc đẩy sự hợp tác và giảm thời gian tiếp thị sản phẩm ra thị trường.

 
Chia sẻ dữ liệu của nền tảng 3DEXPERIENCE vào danh mục giải pháp của SOLIDWORKS

Tập hợp tất cả dữ liệu tại một nơi duy nhất

Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, dữ liệu luôn là điều cần được chú trọng. Collaborative Business Innovator trên nền tảng 3DEXPERIENCE cho phép bạn nhanh chóng tạo bảng điều khiển và chia sẻ dữ liệu phát triển sản phẩm. Bạn có thể dễ dàng tạo bảng điều khiển của riêng mình để cá nhân hóa trải nghiệm và hiển thị thông tin liên quan đến doanh nghiệp hay dự án của bạn. Bạn cũng có thể thông báo cho nhóm của mình bằng cách chia sẻ các loại tệp bao gồm hình ảnh, video và CAD.

Chia sẻ dữ liệu của nền tảng 3DEXPERIENCE vào danh mục giải pháp của SOLIDWORKS

Hợp tác thông qua các nhóm thảo luận

  • Dễ dàng tạo môi trường thảo luận để cộng tác và chia sẻ ý tưởng, các dự án trên nền tảng 3DEXPERIENCE.
  • Chia sẻ thông tin trong thời gian thực với các bên liên quan như một trang mạng xã hội.
  • Đăng trạng thái và tính năng bình luận, trao đổi ý tưởng, xem và nhận xét về thiết kế ở mọi lúc mọi nơi.
  • Tạo, phân công, quản lý các nhiệm vụ và theo dõi tiến độ trực tiếp từ nền tảng, dễ dàng chia sẻ các tệp kỹ thuật với 3DDrive và nội dung tương tác với 3DPlay.
 
Chia sẻ dữ liệu của nền tảng 3DEXPERIENCE vào danh mục giải pháp của SOLIDWORKS

Lưu trữ thông minh dữ liệu kỹ thuật

Người dùng dễ dàng lưu trữ tất cả dữ liệu trên đám mây với giải pháp lưu trữ mã hóa các tệp thiết kế và mối quan hệ giữa các tệp CAD bạn tải lên 3DDrive. Từ bảng điều khiển, bạn có thể dễ dàng thêm, chia sẻ và truy cập nội dung kỹ thuật của mình theo cách bạn muốn.

Hơn thế bạn có thể xem, chú thích, gắn thẻ và nhận xét về các định dạng tệp khác nhau và chia sẻ chúng trực tiếp với bất kỳ ai tham gia vào dự án của bạn ngay trên 3DEXPERIENCE.


0977 682 137
UseCASE Zalo Official Account